Duurzame Oplossingen

Welkom bij onze nieuwe duurzame oplossingen rubriek. Er zijn ontzettend veel goede initiatieven in de bouw en deze verdienen een mooi plaatsje op deze site. Veel bedrijven investeren in een duurzame samenleving met duurzame oplossingen. We willen als samenleving terug naar minder afval en meer hergebruik van materialen. Daarnaast willen we woningen betaalbaar houden voor iedereen. Dat kan, want circulaire woningen hebben na hun levensloop nog een restwaarde. De materialen gebruiken we gewoon opnieuw en de duurzame materialen zijn volop aanwezig in de natuur.

Er zijn ook steeds meer banken en investeerders die gaan voor duurzaamheid. Allemaal goede ontwikkelingen. Dit geeft hoop voor ons en onze kinderen.

Op deze site delen we een aantal duurzame oplossingen.

Een wereld vol duurzame oplossingen

Regenwatersysteem

Waarom spoelen we ons toilet door met schoon drinkwater? Waarschijnlijk zijn er weinig prikkels om het schone drinkwater voor toiletgebruik te vervangen door hemelwater. Toch lijkt het onzinnig om een groot deel van het drinkwater te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet, of het doen van de was. Het alternatief is het aanbrengen van een regenwatervoorziening waarmee we het toilet kunnen doorspoelen.

Hoe werkt het. Het regenwater wordt opgeslagen in de kruipruimte onder de woning, onder het terras, of in de regenton. Vanuit daar wordt de waterleiding met pomp en filtersysteem aangelegd naar het toilet en de wasmachine.

Het systeem is zeker handig in gebieden waar geen schoon drinkwater aanwezig is.

Hergebruik gevelbekleding

Als een gebouw wordt gesloopt is een deel van de (bouw)materialen nog geschikt voor hergebruik. Bij een sloopbedrijf treffen we vaak nog oude materialen, of onderdelen van een gebouw die bij de sloop vrijkwamen. Soms is een beetje verf al voldoende om het materiaal weer een frisse uitstraling te geven. Een andere keer is de uitstraling van het gesloopte onderdeel op zichzelf al heel bijzonder, bijvoorbeeld bij de gebinten van een oude boerderij.

Het gebouw heeft dus nog een restwaarde. Het is de vraag of we met die restwaarde extra budget kunnen creƫren voor circulair bouwen. Er zijn bouwkostenadviseurs die nu al rekenen aan de restwaarde van het gebouw.

De restwaarde kun je gebruiken om een gebouw remontabel (na demontage opnieuw monteren) te maken. Er zijn al fabrikanten die bereid zijn hun eigen product terug te kopen na de sloop. Waarschijnlijk gaan de oude materialen in een circulaire economie steeds meer opbrengen.